SSAB om höghållfaststål

Vi på ILAB tillverkar största delen av våra lastväxlarcontainrar i höghållfaststål som är starkare än vanligt stål. Det är en lösning som är mer miljöriktig och som ger bättre styrka till ett bättre pris.

Följ oss i sociala media

Är du intresserad av att veta mer om modern avfallshantering och återvinning inom olika branscher?

WordPress Themes