Koncernen - San Sac group

San Sac Group

Tilbyr løsninger for kildesortering og gjenvinning

San Sac Group ble dannet i 2014 når ILAB Container og søsterselskapene SanSac og Rubaek slo seg sammen med Enviropac og med investeringsfondet Accent Equity 2012 som hovedeier. Konsernet utvidet i 2015 med emballasjepresse produsenten Orwak. Totalt har San Sac Group 190 ansatte og en omsetning på nærmere 80 mill. EUR. Les mer om eieren Accent Equity her ›

”TURNING WASTE INTO VALUE” VÅR VISJON

Vi utvikler løsninger for sortering og gjenvinning av avfall, noe som bidrar til økt effektivitet, et renere miljø, et triveligere arbeidsmiljø og den beste økonomien i håndtering av restprodukter. Vi tilbyr et innovativt produktsortiment som forenkler sortering ved kilden, og gir en mer lønnsom avfallshåndtering. Vi stiller opp for våre kunder hele veien fra den innledende rådgivningen, gjennom hele salgsprosessen til langsiktig support fra serviceteamet. Som et ledd i dette, og samarbeidet med San Sac Group, har vi utviklet en Content Portal om moderne avfallshåndtering, artikler, guider og filmede intervjuer. For ytterligere informasjon og inspirasjon besøk avfallshantering.se

Solution provider for waste separation and recycling

San Sac Group was formed in 2014 when ILAB Container and its sister companies San Sac and Rubaek merged with Enviropac with the investment fund Accent Equity 2012 as majority owner. The group expanded when acquiring the baler producer Orwak in 2015. In total the group has 190 employees and the combined turnover amounts to 80 M EUR. Read more about the owner Accent Equity here ›

TURNING WASTE INTO VALUE

We provide solutions for sorting and recycling waste materials that improve business efficiency, contribute to a cleaner working and natural environment; generating the best total waste handling economy. We offer an innovative range of systems that promotes sorting at source and make waste management more profitable. From pre-sales advice, through the selection process to after sales support, we take care of our customers all the way.