Miljø, en selvklarhet

ILAB arbeider for å finne løsninger som reduserer miljøpåvirkningen, fra produktutvikling til transport.

ILAB i Tranås er sertifisert i henhold til ISO 14001 og strever etter å drive alle ledd i virksomheten på en miljøvennlig måte.  Eksempelvis har de tatt fram lettere og holdbare krok-containere LV-F og LV-M for mindre miljøpåvirkning og bedre økonomi for våre kunder.  Nye konstruksjoner, i tillegg til nytt fargesystem og planlagte transporter, er bare noen eksempler på miljøarbeidet som gjøres.

ILABs miljøpolicy

ILAB container AB skal som foretak opprettjholde en høy standard på arbeidsmiljø, minimere helseskader, minimere negativ påvirkning på det ytre miljøet og virke for et kretsløpstenkende og husholdning med naturressurser. Dette innebærer at:
  • Vi skal streve etter at arbeidsmiljøet er sikkert, trivelig og utviklende for de ansatte.
  • Vi skal streve etter stadige forbedringer og forebyggende tiltak mot miljø påvirkning.
  • Vi skal tenke miljø ved konstruksjon av containere.
  • Ved innkjøp skal det mest miljøvennlige alternativ velges.
  • Vi skal leve opp til de lover og andre krav som er aktuelle innen virksomhetsområdet.
  • Vi skal gjennom trening og informasjon få alle ansatte til å kjenne ansvar for sin del av miljøarbeidet.

Å ha en uttalt miljøpolicy hjelper på å fokusere på miljøarbeidet.

Kvalitet i alle ledd.

Tilsammen med logistikk og konkurransekraft er kvalitet et av tre ben som har gjort at vi idag er nordens ledende containerprodusent. En høyere standard i alle ledd borger for en opplevd kundenytte.

Vi tror på kvalitet, fra første til siste ledd i kjeden.  Derfor er såvel ILAB i Tranås som Kiedrowski i Polen ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001. På denne måten skapes styrte og kontrollende rutiner for å gjøre alt rett og likt – gang på gang.

ILABS kvalitetspolicy

ILABs Container AB som foretak og dermed hver og en de ansatte skal streve etter å tolke,forstå og møte kundens krav og forventninger på totalkvalitet. Dette ennebærer at:
  • Kundens krav og forventninger er vel kjente og dokumenterte
  • Alle medarbeiderne skal ha rett kompetanse, utdannelse og ressurs for sin oppgave
  • Alle medarbeiderne skal betraktes som intern kunde/leverndør av produkter og tjenester
Foretakets og medarbeidernes arbeide skal kjennetegnes av nullfeil tenkende og stadige forbedringer.

Vi tror på kvalitet, fra første til siste ledd i kjeden.