ILAB SERVICE gjennom EnviroPac AS – skaper merverdi.

Bør du kjøpe nye containere eller renovere de gamle? Det kan lønne seg å gi dine gamle containere et ansiksløft. Med ILAB SERVICE gjennom EnviroPac AS gjør vi det gjerne på plass hos deg.

Hvorfor service?

Ved å  pusse opp og vedlikeholde  dine containere oppnår du:
  • Bedre økonomi. Du senker dine totale kostnader vesentlig.
  • Sikkerhet. Ved å se over gamle og mange ganger usikre containere blir hverdagen sikrere for de som håndterer dine containere.
  • Varemerke. Ved å male om og se over gamle containere formidler du en bedre opplevelse av ditt varemerke.

Hvorfor oss?

Hos oss oppnår du følgende:
  • Bedre økonomi. Faglært og spesialutdannet personale fra vår fabrikk, med tilgang til arbeidstelt, servicebil og reservedeler, innebærer høyere kostnadseffektivitet enn ved bruk av lokal entreprenør.
  • Kunnskap og kvalitet. Nøyaktige rutiner og dokumentasjon, sammen med utdannelse og erfaring, gjør at vårt personale har den kunnskapen som skal til for å gi det beste resultatet.
  • Nærhet til kunden. Sammen finner vi frem til den beste løsningen for deg.

Interessert?

Ta kontakt med oss på EnviroPac AS om du vil vite mer om ILAB SERVICE.
WordPress Themes