ILAB SERVICE gjennom EnviroPac AS – skaper merverdi.

Bør du kjøpe nye containere eller renovere de gamle? Det kan lønne seg å gi dine gamle containere et ansiksløft. Med ILAB SERVICE gjennom EnviroPac AS gjør vi det gjerne på plass hos deg.

Hvorfor service?

Ved å  pusse opp og vedlikeholde  dine containere oppnår du:
  • Bedre økonomi. Du senker dine totale kostnader vesentlig.
  • Sikkerhet. Ved å se over gamle og mange ganger usikre containere blir hverdagen sikrere for de som håndterer dine containere.
  • Varemerke. Ved å male om og se over gamle containere formidler du en bedre opplevelse av ditt varemerke.

Hvorfor oss?

Hos oss oppnår du følgende:
  • Bedre økonomi. Faglært og spesialutdannet personale fra vår fabrikk, med tilgang til arbeidstelt, servicebil og reservedeler, innebærer høyere kostnadseffektivitet enn ved bruk av lokal entreprenør.
  • Kunnskap og kvalitet. Nøyaktige rutiner og dokumentasjon, sammen med utdannelse og erfaring, gjør at vårt personale har den kunnskapen som skal til for å gi det beste resultatet.
  • Nærhet til kunden. Sammen finner vi frem til den beste løsningen for deg.

Interessert?

Ta kontakt med oss på EnviroPac AS om du vil vite mer om ILAB SERVICE.