Marknadens modernaste fabrik

Som et resultat av godt samarbeide med levernadøren Janusz Kiedrowski i Polen har markedets mest moderne fabrikk blitt til.

Siden 2000 har ILAB samarbeidet med en utvalgt samarbeidspartner. Sammen har ILAB og Janusz Kiedrowski strategisk investert og bygd opp markedets mest moderne produksjonsanlegg-teknisk og kvalitetsmessig. Idag er hele verdikjeden, fra produksjon til levering, ordrestyrt og sertifisert i henhold til ISO9001, ISO 14001 og PN-N.18001:2004.

En 10 000m2 stor fabrikk innebærer kapasitet for å tilgodese hele det nordinske markedet. Stordriftsfordelen som fabrikken muliggjør skaper et bedre kostnadsbilde, stabil kvalitet samt god leveringssikkerhet og fleksibilitet.

Fabrikken holder høy standard, selv mot skandinaviske mål. Det gode arbeidsmiljø bidrar til stabil arbeidskraft og dermed kontinuitet.

Kontakt oss for nærmere informasjon eller les videre.

Råvarehåndtering

Orden og struktur i råvarelageret. Alt har sin plass.

Kapping og bøying

Ut i fra opp til 8 meters lange plater tilskjæres og tilpasses komponentene i en ordrestyrt prosess.

Montering

Plater og komponenter sveises sammen – kravet til alt sveisearbeide er tydelig fastlagt.

Overflatebehandling

Etter sandblåsing går containerne direkte til et moderne lakkeringsanlegg med god ventilasjon og meget begreset utslipp.

Tørking/dekalstasjon

I torkhallen får containrarna eftertorka före montering av dekaler och transport.

Pålastning og tansport

Containerne lastes på egne tilpassede biler og leveres direkte til kunden

Vår moderna fabrik

Fabrikken er på samme vis som ILAB sertifisert i henhold til ISO 9001 ig ISO 14001.