ILABs historie

Mye har hendt siden starten. Fra å ha begynt som en produsent av barnesikre gjenvinningsstasjoner er ILAB idag markedsleder innen avfallshåndtering.

Strategiske valg og milepeler i ILABs historie er:

Gjenvinningsstasjoner

Startskuddet for ILABS virksomhet var forespørselen om å gjøre gjenvinnsstasjonene rundt om i Sverige barnsikre gjennom å bytte ut mesteparten av gamle containere.

Hele gjenvinningsindustrien

I ILABs ambisjon om å møte industiens, sorterings og transportbehov valgte ILAB i begynnlsen av 2000 tallet å utvide sitt sortiment.

En produksjonspartner

Valget falt på en profesjonell leverandør, Janusz Kiedrowski i Polen, dette nnbar at all produksjon ble konsentrert til en plass med resultatet høyere kvalitet, bedre kostnadsbilde og sikrere leveranser.

Fokus på kundenytte

ILAB har alltid hatt fokus på kundenytte. ILABs ambisjon er aå leve nær markedet for tilsammen med sine kunder utvikle funksjonelle løsninger med høy brukervennlighet, holdbarhet og god økonomi.

Et høyt teknisk nivå

ILAB ig Janusz Kiedrowski står aldri stille. Å være markedsleder innebærer  hele tiden å ligge et steg foran.  Derfor investeres kontinuerlig i så vel konstruksjonsavdelingen som på produksjonsanlegget.

Med norden i sikte

ILAB finnes der kundene finnes.  Som et resultat av våre kunders grenseoverskidende virksomheter har ILAB et strategisk nærvær i de nordiske land.

ILABs målsetting er å holde en høyere standard som går som en rød tråd gjennom historien.