Koncernen - San Sac group

San Sac Group

Erbjuder lösningar för källsortering och återvinning

San Sac Group bildades 2014 när ILAB Container samt dess systerbolag SanSac och Rubaek gick samman med Enviropac med investeringsfonden Accent Equity 2012 som huvudägare. Koncernen expanderade när balpresstillverkaren Orwak förvärvades 2015.  Från hösten 2017 förvärvade San Sac Group ytterligare bolag, Avfallsteknik Skandinavien AB (ATS) och Service Link Skandinavien AB (Service Link). Dessa har nu slagits samman tillsammans med Orwak och heter numera ATS-Orwak, tillsammans är dessa bolag marknadsledande på försäljning av komprimerande utrustning.  Totalt har San Sac Group ca 300 anställda och en omsättning som uppgår till 1,1 miljarder. Läs mer om ägaren Accent Equity här ›

”TURNING WASTE INTO VALUE” VÅR VISION

Vi utvecklar lösningar för sortering och återvinning av avfall, vilket bidrar till ökad effektivitet, en renare miljö och trevligare arbetsmiljö samt leder till bästa möjliga ekonomi i restproduktshanteringen. Vi erbjuder ett innovativt produktsortiment som underlättar sortering vid källan och ger en lönsammare avfallshantering. Vi är med våra kunder hela vägen från den inledande rådgivningen, genom hela försäljningsprocessen till långsiktig support från serviceteamen. Som ett led i detta och samarbete med San Sac Group har vi skapat en Content Portal om modern avfallshantering såsom artiklar, guider och filmade intervjuer. För ytterligare information och inspiration besök avfallshantering.se

Solution provider for waste separation and recycling

San Sac Group was formed in 2014 when ILAB Container and its sister companies San Sac and Rubaek merged with Enviropac with the investment fund Accent Equity 2012 as majority owner. The group expanded when acquiring the baler producer Orwak in 2015. In total the group has 190 employees and the combined turnover amounts to 80 M EUR. Read more about the owner Accent Equity here ›

TURNING WASTE INTO VALUE

We provide solutions for sorting and recycling waste materials that improve business efficiency, contribute to a cleaner working and natural environment; generating the best total waste handling economy. We offer an innovative range of systems that promotes sorting at source and make waste management more profitable. From pre-sales advice, through the selection process to after sales support, we take care of our customers all the way.
WordPress Themes