Köpa nya containrar eller renovera befintliga? Ibland kan det löna sig att återställa dina gamla containrar i brukbart skick. På ILAB gör vi det gärna på plats hos dig.

Varför service?

Att renovera en befintlig containerflotta medför en rad olika resultat, däribland:
  • Ekonomi. Genom att renovera befintliga containers, istället för att köpa in nya, sänks dina totala kostnader väsentligt.
  • Säkerhet. Genom att se över äldre och i många fall osäkra containrar blir vardagen säkrare för personalen som hanterar dina containrar.
  • Varumärke. Genom att måla om och se över äldre containrar förmedlas en bättre bild av ditt företags varumärke.

Varför ILAB?

Att låta oss på ILAB renovera din befintliga containerflotta innebär dessutom bland annat:
  • Bättre ekonomi. Yrkeskunnig och utbildad personal från vår fabrik – med tillgång till arbetstält, servicebil och reservdelar – innebär högre kostnadseffektivitet än vid anlitandet av en lokal entreprenör.
  • Kunskap och kvalitet. Noggranna rutiner och dokumentation, tillsammans med utbildning och erfarenhet, gör att vår personal har kunskapen att avgöra vad som ska göras och hur det ska göras för bästa resultat.
  • Kundnärhet. Vi är lyhörda, snabba på återkoppling och lyssnar på dig och dina förbättringsförslag för att tillsammans komma fram till bästa lösning.

Intresserad?

Fyll i formuläret här på sidan eller ring oss om du vill veta mer om ILAB SERVICE.