Vår historia

Mycket har hänt sedan starten. Från att ha börjat som en tillverkare av barnsäkra återvinningsstationer är ILAB idag marknadsledare inom avfallshantering.

Strategiska val och milstolpar i ILABS historia är:

Återvinningsstationer

Startskottet för ILABs verksamhet var förfrågan att göra återvinningstationer runt om Sverige barnsäkra genom att byta ut merparten av gamla containers.

Hela återvinningsindustrin

I vår ambition att möta industrins insamlings, sorterings och transportbehov valde vi i början av 2000-talet att bredda vårt sortiment.

En produktionspartner

Valet av en professionell leverantör, Janusz Kiedrowski i Polen (idag under namnet ZPUH JK Milosz Kiedrowski), innebär att all produktion koncentrerades till en plats med resultatet högre kvalitet, bättre kostnadsbild och säkrare leveranser.

Fokus på kundnytta

ILAB har alltid haft fokus på kundnytta. Vår ambition är att leva nära marknaden för att tillsammans med våra kunder utveckla funktionella lösningar med hög användbarhet, hållbarhet och god ekonomi.

En hög teknisk nivå

ILAB och ZPUH JK Milosz Kiedrowski står aldrig stilla. Att vara marknadsledare innebär att vi hela tiden måste ligga ett steg före. Därför investerar vi kontinuerligt i såväl vår konstruktionsavdelning som på vår produktionsanläggning.

Med sikte på norden

Vi finns där våra kunder finns. Som ett resultat av våra kunders gränsöverskridande verksamheter har vi numera en strategisk närvaro i våra nordiska grannländer.

Vår målsättning att hålla en högre standard går som en röd tråd genom vår historia.