Lösningar för alla behov

På ILAB erbjuder vi ett brett och strukturerat produktprogram för industrins samtliga insamlings, sorterings och transportbehov.

Vårt produktprogram omfattar ett 100-tal containermodeller som kontinuerligt förbättras genom såväl återkommande produktrevisioner som utifrån genomförda teknikdagar tillsammans med våra kunder.

Med våra kunder i centrum

I ett första möte på plats hos dig studerar vi, med eller utan någon av våra fyra erfarna konstruktörer, tillsammans hur vi utifrån våra befintliga containers kan göra anpassningar till era unika behov. Därefter tar vår marknads- och konstruktionsavdelning fram ett förslag i syfte att stärka er konkurrenssituation.

Därutöver genomför vi löpande, i nära samarbete med våra kunder, utvecklingsprojekt. Vår målsättning är att vara en partner och inte en leverantör och tillsammans hitta nya lösningar för bättre resultat.

Har du förslag på förändringar och förbättringar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vår erfarenhet ger bättre lösningar.