Marknadens modernaste fabrik

Som ett resultat av vårt goda samarbete med vår leverantör ZPUH JK Milosz Kiedrowski har vi byggt upp marknadens modernaste produktionsanläggning.

Sedan 2000 samarbetar vi på ILAB med en utvald samarbetspartner. Tillsammans med ZPUH JK Milosz Kiedrowski har vi strategiskt investerat och byggt upp marknadens modernaste produktionsanläggning – tekniskt- och kapacitetsmässigt. Idag är hela värdekedjan, från produktion till leverans, orderstyrd och certifierat enligt ISO 9001, 14001, 45001 och PN-N.18001:2004 En 20 000 m2 stor fabrik innebär kapacitet för att tillgodose hela den nordiska marknaden. Storskaligheten som fabriken möjliggör skapar en bättre kostnadsbild, stabil kvalitet samt god leveranssäkerhet och flexibilitet. Fabriken håller hög standard, även med skandinaviska mått mätt. Den goda arbetsmiljön bidrar till låg personalomsättning och därmed kontinuitet. I slutet på augusti 2016 tillverkades de första containrarna i den nya hallen om 5000m2. Från det att första spadtaget togs till den nya utbyggnaden i december 2015 så står vi idag med en helt ny hall som utökat vår produktionsyta till 15.000 m2 under tak. Fabriken i Byslaw är Europas största containerfabrik inom avfall och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och OHSAS 18001. Den nya hallen innehåller bland annat, målning- och blästringshall, torkningshall, kantpress på 12m samt plasmaskärare. Kontakta oss för mer information eller läs om vår produktionsprocess nedan.

Råvaruhantering

Ordning och reda i råvarulagret. Allt har sin plats.

Kapning och bockning

Utifrån upp till 8 meters långa plåtar tillverkas och förbereds våra komponenter i en orderstyrd process.

Montering

Plåtar och komponenter svetsas ihop – kraven på allt svetsarbete är tydligt fastställt.

Ytbehandling

Från blästringshallen går containrarna direkt till vårt moderna måleri med god ventilation och mycket begränsade utsläpp.

Torkning/dekalsektion

I torkhallen får containrarna eftertorka före montering av dekaler och transport.

Lastning och transport

Containrarna lastas på vår egen anpassade fordonsflotta och levereras direkt till kund.

Vår moderna fabrik

Vår samarbetspartner är precis som vi ISO certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.